Pomnik Jana Kochanowskiego Pomnik Wilhelma I (1889-1919) Pomnik Fryderyka III (1902-1919) Pomnik Lwa z Nachodu (LŐWENDENKMAL) (1870-1919) Pomnik Otto von Bismarcka (1903-1919)
ostrow tumski Jan Kochanowski TOK9877 fot. Tomasz Koryl Pomnik Cesarza Wilhelma 1889 POMNIKI POZNANIA - Pomniki upadłe - red. Paweł Cieliczko POMNIKI POZNANIA - Pomniki upadłe - red. Paweł Cieliczko POMNIKI POZNANIA - Pomniki upadłe - red. Paweł Cieliczko POMNIKI POZNANIA - Pomniki upadłe - red. Paweł Cieliczko

Pomnik Friedricha Schillera

POMNIK FRIEDRICHA SCHILLERA Z okazji – przypadającej w 1905 roku – 100 rocznicy urodzin niemieckiego poety romantycznego Friedricha Schillera, zawiązał się w Poznaniu komitet, którego celem było upamiętnienie tego jubileuszu. Efektem zbiórki funduszy prowadzonej przy okazji organizowanych imprez kulturalnych, było zgromadzenie niebagatelnej sumy pieniędzy, co szczegółowo opisał – osobiście zaangażowany w działalność tego komitetu – […]

Pomnik Feldmarszałka Gneisenau

POMNIK FELDMARSZAŁKA GNEISENAU Ostatnim spośród pruskich pomników imperialnych wzniesionych w Poznaniu, był monument upamiętniający postać feldmarszałka Augusta von Gneisenau, wzniesiony pomiędzy wzgórzem św. Wojciecha a Cytadelą. Pruski feldmarszałek z Poznaniem miał bardzo niewiele wspólnego. Przybył do miasta na czele armii pruskiej w 1830 roku i miał tu oczekiwać na dalszy rozwój sytuacji w Królestwie Polskim, […]

Pomnik Margrabiego Brandenburskiego

POMNIK   MARGRABIEGO BRANDENBURSKIEGO Zawiłe były dzieje powstania w Poznaniu kolejnego pruskiego pomnika imperialnego. Jego perypetie zaczęły się od decyzji cesarza Wilhelma II, który podczas wizytowania Poznania w sierpniu 1902 roku zasugerował by na miejscu zwolnionym przez studnię Priesnitza, postawić nową fontannę, która stałaby się obiektem organizującym przestrzeń skrzyżowania al. Wilhelmowskiej (ob. al. Marcinkowskiego) oraz […]

ostrow tumski Jan Kochanowski TOK9877 fot. Tomasz Koryl

Pomnik Jana Kochanowskiego

Pomnik Kochanowskiego

Pomnik samolot przy Moście Królowej Jadwigi

Pomnik samolot przy Moście Królowej Jadwigi

Pomnik ofiar więzienia przy ul. Młyńskiej ( do 2011)

Pomnik ofiar więzienia przy ul. Młyńskiej ( do 2011)

Pomnik Socjalistycznych Organizacji Związkowych w Poznaniu

Pomnik Socjalistycznych Organizacji Związkowych w Poznaniu

Pomnik Marcina Kasprzaka

Pomnik Marcina Kasprzaka

Pomnik Karola „Waltera” Świerczewskiego

Pomnik Karola „Waltera” Świerczewskiego

Pomnik Thomasa Woodrowa Wilsona

Pomnik Thomasa Woodrowa Wilsona

Pomnik Mickiewicza

Pomnik Mickiewicza

Pomnik 15 pułku ułanów

Pomnik 15 pułku ułanów

Pomnik Kościuszki

Pomnik Kościuszki

Pomnik pocisku (św. Marcin)

Pomnik pocisku (św. Marcin)

Pomnik Lotnika (UMP s. 591)

Pomnik Lotnika (UMP s. 591)

Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa (1932-1939)

Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa (1932-1939)

Pomnik Johanna Wolfganga Goethego

POMNIK JOHANNA WOLFGANGA GOETHEGO Pomnik Johanna Wolfganga Goethego jest pomnikiem podwójnie upadłym. Upadł bowiem zanim jeszcze tak naprawdę powstał. Rzecz zaś – tak jak w przypadku poznańskiego pomnika Schillera – związana była z miejskim parkiem. Gdy na początku XX wieku znoszone były pruskie obwarowania miejskie, władz Poznania nie było stać na wykup od armii tych […]

Pomnik Grenadierów

POMNIK GRENADIERÓW (Pomnik 6 Pułku Piechoty) Kolejny poznański pomnik sławiący siłę pruskiego oręża odsłonięty został 10 lat później, bo w dniu 6 sierpnia 1899 roku. Był nim ponad trzynastometrowy obelisk wzniesiony pośrodku placu strzelniczego piechoty, znajdującego się pomiędzy obecnymi ulicami Bukowską i Grunwaldzką, w pobliżu kasyna wojskowego przy ul. Szylinga. Monument ten potocznie nazywany był […]

Pomnik Friedricha Heinego

Pomnik Friedricha Heinego

Pomnik Friedricha L. Jahna (…. -1919)

POMNIK FRIEDRICHA LUDWIGA JAHNA Większość pomników pruskich wzniesionych w Poznaniu przed I wojną światową, to pomniki sławiące siłę państwa niemieckiego, a upamiętniały one cesarzy, kanclerza, dowódców wojskowych oraz powierzone ich dowództwu oddziały. Na przełomie XIX i XX wieku pojawiło się jednak w Poznaniu także kilka postumentów memoratywnych, które sławiły zasłużone postaci. Pierwszym z nich było […]

Pomnik Cesarza Wilhelma 1889 POMNIKI POZNANIA - Pomniki upadłe - red. Paweł Cieliczko

Pomnik Wilhelma I (1889-1919)

POMNIK CESARZA WILHELMA I (Pomniki poznańskich żołnierzy poległych w wojnie prusko-francuskiej) Pomnik Cesarza Wilhelma I odsłonięto w Poznaniu w dniu 22 września 1899 roku. Wilhelm I nie był jednak pierwszym niemieckim władcą, który miał być uhonorowany pomnikiem w centrum Poznania. Poznańscy Niemcy już na początku XIX wieku planowali uczczenie specjalnym monumentem – panującego wówczas króla […]

POMNIKI POZNANIA - Pomniki upadłe - red. Paweł Cieliczko

Pomnik Fryderyka III (1902-1919)

POMNIK CESARZA FRYDERYKA III We wrześniu 1902 roku cesarz Wilhelm II miał złożyć wizytę w Poznaniu. Nie miała to być jednak zwykła robocza wizyta, taka jak te z 1889 czy 1893 roku, ale oficjalna kilkudniowa ceremonia zwana „Dniami Cesarskimi”. Rytuał związany z uroczystym goszczeniem władcy w mieście zakładał, że wizyta zogniskowana będzie wokół jakiegoś centralnego […]

POMNIKI POZNANIA - Pomniki upadłe - red. Paweł Cieliczko

Pomnik Lwa z Nachodu (LŐWENDENKMAL) (1870-1919)

POMNIK LWA Z NACHODU (LŐWENDENKMAL) Pomnik generała Friedricha von Steinmetza Pierwszym pruskim pomnikiem postawionym w Poznaniu był Pomnik Lwa z Nachodu. Odsłonięty on został w dniu 27 czerwca 1870 roku, a więc niemal 80 lat po II rozbiorze Polski (1793), w wyniku którego Wielkopolska stała się pruską prowincją. Monument stanął na placu Wilhelmińskim (obecnie Plac […]

POMNIKI POZNANIA - Pomniki upadłe - red. Paweł Cieliczko

Pomnik Otto von Bismarcka (1903-1919)

POMNIK BISMARCKA Kult żelaznego kanclerza Otto von Bismarcka rozpoczął się w Niemczech w 1867 roku, kiedy to – po pokonaniu Austrii – Prusy stały się absolutnym hegemonem wśród państw niemieckich. Kolejne miejscowości nadawały kanclerzowi tytuł honorowego obywatela, a na miejskich placach pojawiały się jego pomniki. W 1895 roku – świętujący swoje 80 urodziny – Bismarck […]